Depilacja laserowa

DLACZEGO LIGHTSHEER?

 

Laser diodowy Light­Sheer firmy Lume­nis jest obec­nie najnowocześniejszym i zarazem najlep­szym urządze­niem do depilacji laserowej na świecie, a co za tym idzie dają­cym najlep­sze efekty epilacyjne.

W 2014 roku nagrod­zony Zło­tym Lau­rem Kos­me­tologii w kategorii  Laur Kosmetologii 2014 „Urządze­nie do usuwa­nia zbęd­nego owłosienia”.

Oszczędza bólu oraz nieprzy­jem­nych i czasochłon­nych zabiegów pielę­gna­cyjnych, ostate­cznie rozwiązu­jąc prob­lem zbęd­nego owłosienia. Depilacja laserowa jest metodą trwałą, bez­pieczną i prak­ty­cznie bezbolesną. Jest to metoda bez­in­wazyjna, nie powodu­jąca uszkodzeń skóry. Light­sheer jest pier­wszym tego typu urządze­niem, dają­cym gwarancję skuteczności oraz oczeki­wanego efektu.

DLACZEGO LASER LIGHTSHEER?

Na rynku jest dostęp­nych co najm­niej kilka sys­temów do depilacji, a ich skuteczność znacząco się różni. Na pol­skim rynku ist­nieją różné sys­temy laserowe ale tylko Laser diodowy Light­Sheer firmy Lume­nis, w trzy miesiące po wyko­na­niu nim naświ­et­lań, wyróż­nia zmniejs­zony odrost włosów o 98%.

 

 

DEPILACJA LASEROWA — EFEKTY

Nie wszys­tkie włosy rosną równocześnie.
Część z nich zna­j­duje się w fazie wzrostu (ana­gen) — są to włosy widoczne na skórze.
Jedynie włosy w fazie wzrostu ule­gają zniszcze­niu pod wpły­wem światła lasera.
Pozostałe włosy są w fazie „uśpi­enia” (tel­o­gen), która ma różny czas trwa­nia (3−8 tygodni).
Po tym okre­sie następuje faza wzrostu (ana­gen), w którym można znowu akty­wnie zniszczyć włos sto­su­jąc laser.
Dlat­ego zabiegi depilacji laserowej muszą być powtór­zone (ok. 4 razy), aby usunąć prawie wszys­tkie włosy.
Przy pier­wszym zabiegu laserem Light­sheer zostaje usunięte około 30% — 50% włosów, a po całej serii zabiegów do98%.
Pozostałe włosy są zde­cy­dowanie jaśniejsze, delikat­niejsze i nie przeszkadzają ponieważ są prawie niewidoczne.

CZY LASER JEST LEP­SZY OD IPL?

IPL (Intense pulsed light) nie jest laserem, charak­teryzuje się dość wysoką mocą promieniowa­nia oraz możli­woś­cią ustaw­ienia sek­wencji błysku wielokrot­nego (zmi­en­nych naświ­etleń).
Daje to możli­wość leczenia trądziku, fotood­mładza­nia, nato­mi­ast nie przynosi on wymiernych skutków przy depilacji.
Wynika to z faktu, że IPL nie usuwa włosa z mieszka, a jedynie hamuje jego wzrost na kilka miesięcy.
Po tym cza­sie włos zaczyna znowu odras­tać.
Dłu­go­let­nie bada­nia klin­iczne potwierdzają, że inne metody depilacji np. urządze­niem IPL nie niszczą a jedynie uszkadzają struk­turę mieszka włosowego.
W kon­sek­wencji depilacja takim sprzętem nie tylko jest nieskuteczna ale co więcej powoduje, że depilacja pro­fesjon­al­nym sys­te­mem jest znacznie utrudniona.

Cennik:

Wąsik     69zł
Broda     149zł
Twarz      199zł
Pachy     149zł
Bikini płytkie      149zł
Bikini głębokie (linia brzucha) gratis     249zł
Pośladki      199zł
Linia brzucha      99zł
Łydki (kolana) gratis      299zł
Uda (kolana) gratis      299zł
Nogi      499zł
Przedramiona      149zł
Ramiona      149zł
Ręce      299zł
Plecy      499zł
Kark      99zł
Brzuch      199zł
Klatka piersiowa      299zł
Broda + wąsik      199zł
Uda + bikini      449zł
Bikini + pachy      349zł
Łydki + bikini + pachy      549zł
Nogi + bikini + pachy      799zł
Plecy + kark + ramiona      599zł
Klatka + brzuch     449zł

Wykupując pakiet 4 zabiegów,  5-ty zabieg gratis !!!

Kontakt:

Gabinet Kosmetyczny
42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 8
tel. 600 473-179
nefretete.win@gmail.com

 

 

odżywki do rzęs, brwi i włosów

 

Godziny otwarcia:

pn.-pt. 9.00 - 18.00,
sobota - nieczynne